Kariyer

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 …

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi alınacaktır. İlan olunur.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru başlama tarihi

12.12.2019

Sınav giriş tarihi

03.01.2020

Son başvuru tarihi

26.12.2019

Sonuç açıklama tarihi

07.01.2020

Ön değerlendirme tarihi

30.12.2019

İlan detaylarının ve sonuçların ilan edileceği internet adresi

www.btu.edu.tr

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi (www.btu.edu.tr adresindeki ilan metni ekinde mevcuttur)

2-YÖK formatlı özgeçmiş

3-ALES belgesi ( sınav sonuçları açıklandığı tarih itibariyle beş yıl süreyle geçerlidir)

4-Yabancı dil belgesi

5-Lisans ve Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (onaylı) veya E-Devletten alınan belge

6-Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgesi (ilanın özel şartlarına göre)

7-Lisans programı transkripti (onaylı)

8-Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi

9-Hizmet belgesi (Kamu kurumunda halen çalışan veya daha önceden görev yapmış adaylar için)

10-Nüfus cüzdanı fotokopisi

11-Fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet )

12-Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

BAŞVURU NOTLARI:

1-Öğretim Görevlisi (Rektörlük) ve Araştırma Görevlisi (Fakülteler) kadrolarına başvuracak adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ te belirlenen şartları sağlamaları gerekir. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) kadrosu için başvuru yapacak adayların ALES Puanının 70, Yabancı Dil Sınav Puanının asgari 90 olması gerekir.

2-Sınav aynı tarih ve saatte yapılacağından, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

3-Ön değerlendirme ve sonuçlar www.btu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

4-Başvuru evrakı iade edilmeyecektir.

5-Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6-Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü “Aslı Gibidir” yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir.

7-Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

8-Başvurular, ilana çıkılan kadroların bulunduğu birime yapılacaktır.

9-E-Devletten alınan diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim edecektir.

10-Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi : Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA Tel: (0224) 300 34 04 – 34 58 – 36 33 Faks: (0224) 300 34 19 E-Posta:dbmmf@btu.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

Tel: 0(224) 300 33 65- 33 64

Orman Fakültesi

Tel: 0(224) 300 34 24 – 34 70

Rektörlük

Tel: 0(224) 300 32 17 – 37 52

: 152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi No:85 16330 Yıldırım/BURSA Faks: 0(224) 300 33 89 E-Posta:ydyo@btu.edu.tr

: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 Yıldırım/BURSA Faks: 0(224) 300 34 29 E-Posta:of@btu.edu.tr

: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA Faks: 0(224) 300 32 19 E-Posta:pdb@btu.edu.tr

10863/1-1

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

POPÜLER HABERLER

To Top